Sự trỗi dậy của Phú Quốc để trở thành” Thành phố biển đảo” đầu tiên ở Việt Nam